Thứ sáu ngày 05/06/2020
 Liên kết
 

 Video Clip
 

Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Công ty Xi măng Hạ Long

Thứ tư - 08/07/2009 13:52


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

(là CBCNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam)

Ngày 16/06/2009, Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009. Sau khi tham dự Đại hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt nam kính báo cáo kết quả họp ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan như sau:

I. Số vốn góp của CBCNV Tập đoàn do PVFI làm đại diện:

    CBCNV Tập đoàn đã góp  90.737.100.000 đồng tương đương 9.24% vốn điều lệ

II.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

1.   Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

     - Tổng giá trị đầu tư năm 2008 là 1.469/KH 1.832 tỷ đồng đạt 80%KH năm.

Trong đó: + Nhà máy chính: 1.028/KH 1.78 tỷ đồng, đạt 83%.

                + Trạm nghiền: 260,621/KH 374 tỷ đồng, đạt 70%.

     - Giá trị giải ngân vốn đầu tư năm 2008 là: 1.252/KH 2.516 tỷ đồng đạt 50% KH năm.

2.   Thực hiện mục tiêu tiến độ năm 2008

Theo Nghị quyết số 100/CT /NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2008 của ĐHĐCĐ Công ty: Trạm nghiền phía Nam phải hoàn thành công tác xây lắp, đưa Trạm nghiền vào vận hành 30/06/2008; Nhà máy chính hoàn thành công tác xây lắp, đưa Nhà máy vào vận hành ngày 31/12/2008. Tuy nhiên, trong năm 2008 do thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới và trong nước biến động phức tạp, giá cả nhiên nguyên vật liệu và VLXD tăng cao đã gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư dự án.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 :

  -      Tổng giá trị tài sản                                 : 5.674,670 tỷ đồng

  -      Tổng nguồn vốn                                    : 5.674,670 tỷ đồng

  -     Chi phí đầu tư XDCB dở dang                : 3.027,230 tỷ đồng

  -      Năm 2008 chưa sản xuất sản phẩm

  II. Các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được ĐHĐCĐ thông qua

1.     Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2009

I

Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

 

 

1

Tổng giá trị đầu tư

tỷ đồng

760,562

-

Nhà máy chính

tỷ đồng

595,399

-

Trạm nghiền phía Nam

tỷ đồng

165,163

II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

 

 

1

Tổng giá trị SXKD

tỷ đồng

810,630

-

Nhà máy chính

tỷ đồng

232,190

-

Trạm nghiền phía Nam

tỷ đồng

578,440

2

Kế hoạch tài chính

 

 

-

Tổng doanh thu

tỷ đồng

729,340

-

Lợi nhuận

tỷ đồng

(71,529)

2.   Một số nhiệm vụ, mục tiêu tiến độ chính 2009:

-     Nhà máy chính hoàn thành công tác xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, chạy thử đơn động, liên động không tải, có tải và đốt lò trước ngày 30/09/2009.

-     Trạm nghiền phía Nam: Ra sản phẩm xi măng trước ngày 30/06/2009

  III. Thay đổi nhân sự của HĐQT & BKS Công ty năm 2008.

-     Ban kiểm soát:

            + Đề cử bổ sung Ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Xi măng Hạ Long.

            + Ông Bùi Tiến Thành giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Xi măng Hạ Long thay Ông Trương Văn Hồng.

      -     Hội đồng quản trị:

            + Ông Ngô Quang Dương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Cp Xi măng Hạ Long thay Ông Nguyễn Mạnh Hùng

     Trân trọng,

                

 

             CÔNG TY PVFI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
logo pvfi
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: 163 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC