Thứ hai ngày 15/08/2022
 Liên kết
 

 Video Clip
 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVFI

Nghị quyết số 26/NQ-PVFI ngày 27/04/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVFI

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty PVFI

Nghị quyết số 22/NQ-PVFI.ĐHCĐ.BT ngày 21/03/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PVFI

Tờ trình số 19/TTr-PVFI và số 20/TTr-PVFI ngày 10/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PVFI

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo số 14/TB-PVFI ngày 28/02/2022 về việc chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 59, 60, 61  Trang sau 
logo pvfi
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: 163 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+844) 35148699 Fax: (+844) 35148599 - Email: info@pvfi.com.vn
Giấy phép: số 380/GP-BC cấp ngày 11/09/2007 của Bộ Thông Tin & Truyền Thông Cục Báo Chí
Thiết kế và phát triển bởi VINADES.,JSC