Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty PVFI

Nghị quyết số 22/NQ-PVFI.ĐHCĐ.BT ngày 21/03/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải thông báo đính kèm: download

 

 

Tác giả bài viết: PVFI