PVFI tổ chức Lễ Công bố mô hình tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

PVFI tổ chức Lễ Công bố mô hình tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
Ngày 01/6/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ công bố mô hình tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 01/6/2011, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố mô hình tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tham dự buổi Lễ có ông Đàm Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Vũ Quang Hải - Tổng Giám đốc; sự có mặt của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các Ban và đại diện các Phòng thuộc Ban chức năng trong Công ty PVFI.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Bà Đặng Lan Anh – Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự và Kế hoạch đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm đối với các cán bộ. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Vũ Quang Hải - Tổng Giám đốc đã trao Quyết định cho từng cán bộ.

Phát biểu tại Lễ công bố mô hình tổ chức và trao Quyết định, ông Đàm Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và khẳng định: “Đây là một sự kiện quan trọng. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng trong cương vị, trọng trách mới, các cán bộ mới được bổ nhiệm cần phát huy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trí, đức, sức khỏe để cùng với tập thể cán bộ Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới”.

Thay mặt cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị mới được bổ nhiệm, ông Trịnh Thế Phương - Giám đốc Ban Hành chính Pháp chế bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và xin hứa sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc; nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.