Ủy quyền bán chứng khoán SeABank

Ủy quyền bán chứng khoán SeABank
Công ty PVFI đang đàm phán với các đối tác về phương án chuyển nhượng cổ phần SeABank như sau:

Công ty PVFI đang đàm phán với các đối tác về phương án chuyển nhượng cổ phần SeABank như sau:

 

Mẫu Thỏa thuận ủy quyền bán chứng khoán

Tác giả bài viết: PVFI