SeABank nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”)

Kính gửi Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank hiện đang ủy thác quản lý tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam – PVFI, Công ty PVFI trân trọng công bố về việc SeABank nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”).
 
Chi tiết: CBTT QD chap thuan niem yet cua HOSE.pdf (seabank.com.vn)
 
Trân trọng!

 

Tác giả bài viết: PVFI