Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tải thông báo đính kèm: download

- Tải tài liệu đính kèm: download

 

Tác giả bài viết: PVFI